Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Графици

Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 година на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.

Разписание на учебните часове

начало

край

1

08:00

08:40

2

08:50

09:30

3

09:40

10:20

голямо междучасие 20 м.

4

10:40

11:20

5

11:30

12:10

6

12:20

13:00

7

13:10

13:50

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2018/2019 г.

Начало на учебната година – 17.09.2018 г. – 9:00 ч.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас
17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Дни за провеждане на НВО в IV клас

Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика – 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10:00 часа

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети в ЦДО за I срок 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети в ЦДО за II срок 2018/2019 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за II срок за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на консулнации с родители и ученици за II срок за учебната 2018/2019 г.