Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заповеди

Заповед № РД-09-2118/128.08.2020 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2020/2021 година

 

Разписание на учебните часове

начало

край

1

08:00

08:40

2

08:50

09:30

3

09:40

10:20

голямо междучасие 20 м.

4

10:40

11:20

5

11:30

12:10

6

12:20

13:00

7

13:10

13:50

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2020/2021 г.

Начало на учебната година – 15.09.2020 г. – 9:00 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2020/2021 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за I срок за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на консулнации с родители и ученици за I срок за учебната 2020/2021 г.