Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заповеди

Заповед № РД-09-1035/12.05.2020 г. изменение на Заповед № РД 09-2148/27.08.2019 година на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 09-920/05.05.2020 г. изменение на Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.

 

Разписание на учебните часове

начало

край

1

08:00

08:40

2

08:50

09:30

3

09:40

10:20

голямо междучасие 20 м.

4

10:40

11:20

5

11:30

12:10

6

12:20

13:00

7

13:10

13:50

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2019/2020 г.

Начало на учебната година – 16.09.2019 г. – 9:00 ч.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. – междусрочна

 

Дни за провеждане на НВО в VII клас
15.06.2020 г. –  български език и литература, начало 09:00 ч.
17.06.2020 г. –  математика, начало 09:00 ч.

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

График за провеждане на контролни и класни работи за II срок 2019/2020 г.

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2019/2020 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за I срок за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за II срок за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на консулнации с родители и ученици за I срок за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици за II срок за учебната 2019/2020 г.