Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Ръководство и администрация

Директор- Желязко Богданов

Заместник-директор по учебната дейност - Станка Атанасова

Счетоводител- Мария Стоева

Човешки ресурси- Катя Неделчева

Технически изпълнител- Павлина Кирева

Касиер, домакин- Пепа Лазарова