Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Учителски екип

Педагогически персонал

Ирена Стоева- психолог

Даниела Георгиева- ресурсен учител

Мара Павлова- учител в подготвителна група

Тереза Стоянова- логопед

 

Начални учители:

Стойка Стоянова – кл. ръководител на I клас

Минка Димова - кл. ръководител на II клас

Светла Николова - кл. ръководител на III клас

Живка Желязкова - кл. ръководител на IV клас

Румяна Даракчиева - преподавател по:

 1. Английски език в начален етап
 2. Вокална подготовка в начален етап

Нина Коева- учител в ЦДО- I-II клас

Димитър Андреев- учител в ЦДО- III-IV клас

 

Прогимназиален етап:

Боряна Димитрова -  кл. ръководител на V клас и преподавател по:

Физическо възпитание и спорт

Мата Иванова -  кл. ръководител на VI клас и преподавател по:

 1. История и цивилизации,
 2. География и икономика,
 3. Краезнание
 4. Изобразително изкуство

Атидже Кадънчева - кл. ръководител на VII клас и преподавател по:

 1. Математика
 2. Информационни технологии

Радка Митева - преподавател по:

 1. Човекът и природата
 2. Биология и здравно образование
 3. Физика и астрономия
 4. Химия и опазване на околната среда

Яна Колева- учител в ЦДО- VI-VII клас

Стойчо Стоев-  преподавател по Български език и литература

Милка Чакърова - преподавател по английски език