Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Честит Първи учебен ден

По традиция в двора на Първо ОУ Св. Климент Охридцки град Раднево, отбелязахме началото на учебната 2016/2017 година. 

Пожелаваме на всички наши възпитаници много здраве и успехи в учението!