Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Патронен празник на училището - 2014