Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Разписание на учебните часовете- обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. I-VII клас

     

 V-VII клас                                 I-IV клас                           ЦДО- I-IV клас                 ЦДО-V-VII клас

  1. 08:00 ч. - 08:30 ч.            1. 13:00 ч. - 13:20 ч.             1. 9:00 ч. - 09:20 ч.             1. 13:30 ч.-  14:00 ч.
  2. 08:40 ч. - 09:10 ч.            2. 13:30 ч. - 13:50 ч.             2. 09:30 ч. - 09:50 ч.           2. 14:10 ч. - 14:40 ч.
  3. 09:20 ч. - 09:50 ч.            3. 14:00 ч. - 14:20 ч.             3. 10:00 ч. - 10:20 ч.           3. 14:50 ч. - 15:20 ч.
  4. 10:10 ч. - 10:40 ч.             4. 14:40 ч. - 15:00 ч.             4. 10:40 ч. -11:00 ч.             4. 15:40 ч. - 16:10 ч.
  5. 10:50 ч. - 11:20 ч.             5. 15:10 ч. - 15:30 ч.              5. 11:10 ч. - 11:30 ч.               5. 16:20 ч. - 16:50 ч.
  6. 11:30 ч. - 12:00 ч.             6. 15:40 ч. - 16:00 ч.             6. 11:40 ч. - 12:00 ч.             6. 17:00 ч. - 17:30 ч.
  7. 12:10 ч.- 12:40 ч.