Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Прием в първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Заявление за записване в първи клас  приложение 3

Заявление за прием в първи клас приложене 1

Бланка-работна карта "Характеристика на средата"

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 21.04.2022 г. до 28.05.2022 г.вкл. всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа в сградата на училището.