Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Ръководство и администрация

Директор- Станка Славова Атанасова

Счетоводител- Мария Стоева

Завеждащ, административна службаа- Катя Неделчева

Помощник на учителя- Павлина Кирева

Социален работник, закрила на детето- Пепа Лазарова