Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Прием в първи клас

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Заявление за записване в първи клас  приложение 3

Заявление за прием в първи клас приложене 1

Бланка-работна карта "Характеристика на средата"

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 03.04.2024 г.  всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа в сградата на училището.