Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Ръководство и администрация

Директор- Станка Славова Атанасова

Счетоводител- Мария Стоева

Завеждащ, административна служба- Павлина Кирева

Помощник на учителя- Пепа Лазарова