Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заповеди

Заповед № РД09-4066/30.08.2022 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2022/2023 година

Разписание на учебните часове

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2022/2023 г.

Начало на учебната година – 15.09.2022 г. – 9:00 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. –  05.02.2023 г. вкл. - междусрочна
08.04.2023 г. – 14.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – втори ДЗИ
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г.–  І – III клас (14 учебни седмици )
15.06.2023 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО

IV клас 

БЕЛ- 29.05.2023 г., начало 10:00 ч.

Математика- 30.05.2023 г., начало 10:00 ч.

VII клас

БЕЛ- 13.06.2023 г., начало 09:00 ч.

Математика- 16.06.2023 г., начало 09:00 ч.

Чужд език ( оп желание на учетика) 14.06.2023 г.

 

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2022/2023 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за II срок 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2022/2023 г.

 График за провеждане на консултации  по учебни предмети в ЦДО  за I срок на учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на консултации по учебните предмети в ЦДО за II срок на учебната 2022/2023

График за допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни часове за II срок на учебната 2022/2023 г.