Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заповеди

Заповед № РД-09-2118/128.08.2020 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2020/2021 година

 Заповед учебно време

Разписание на учебните часовете- обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. I-VII клас

 

 

V-VII клас

I-IV клас

ЦДО- I-IV клас          

ЦДО-V-VII клас

1. 08:00 ч. - 08:30 ч.

1. 13:00 ч. - 13:20 ч.          

1. 09:00 ч. - 09:20 ч.      

1. 13:30 ч.-  14:00 ч.

2. 08:40 ч. - 09:10 ч.

2. 13:30 ч. - 13:50 ч.

2. 09:30 ч. - 09:50 ч.     

2. 14:10 ч. - 14:40 ч.

3. 09:20 ч. - 09:50 ч.

3. 14:00 ч. - 14:20 ч.

3. 10:00 ч. - 10:20 ч.

3. 14:50 ч. - 15:20 ч.

4. 10:10 ч. - 10:40 ч.

4. 14:40 ч. - 15:00 ч.          

4. 10:40 ч. - 11:00 ч.      

4. 15:40 ч. - 16:10 ч.

5. 10:50 ч. -11:20 ч.            

5. 15:10 ч. - 15:30 ч.          

5. 11:10 ч. - 11:30 ч.

5. 16:20 ч. - 16:50 ч.

6. 11:30 ч. - 12:00 ч

6. 15:40 ч. - 16:00 ч.         

6. 11:40 ч. - 12:00 ч.     

6. 17:00 ч. - 17:30 ч.

7. 12:10 ч.- 12:40 ч.

 

 

 

 

 

Разписание на учебните часове

начало

край

1

08:00

08:40

2

08:50

09:30

3

09:40

10:20

голямо междучасие 20 м.

4

10:40

11:20

5

11:30

12:10

6

12:20

13:00

7

13:10

13:50

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2020/2021 г.

Начало на учебната година – 15.09.2020 г. – 9:00 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 График за провеждане на контролти и класни работи за II срок 2020/2021 г.

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2020/2021 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за I срок за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на консулнации с родители и ученици за I срок за учебната 2020/2021 г.