Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Заповеди

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

Разписание на учебните часове

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2021/2022 г.

Начало на учебната година – 15.09.2021 г. – 9:00 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. –                                  междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.–  І – III клас (14 учебни седмици )
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


 График за провеждане на контролти и класни работи за II срок 2020/2021 г.

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2021/2022 г.

График за провеждане на факултативни учебни часове за I срок за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на консулнации с родители и ученици за I срок за учебната 2021/2022 г.