Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Заповеди

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне график на учебното време за учебната 2023/2024 година

Разписание на учебните часове

 

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2023/2024 г.

Начало на учебната година – 15.09.2023 г. – 9:00 ч.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. –  05.02.2024 г. вкл. - междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – втори ДЗИ
25.05.2024 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г.–  І – III клас (14 учебни седмици )
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г.  на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО

IV клас 

БЕЛ- 27.05.2024 г., начало 10:00 ч.

Математика- 28.05.2024 г., начало 10:00 ч.

VII клас

БЕЛ- 19.06.2024 г., начало 09:00 ч.

Математика- 21.06.2023 г., начало 09:00 ч.

Чужд език ( оп желание на учетика) 20.06.2023 г.

 

График за провеждане на контролти и класни работи за I срок 2023/2024 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за II срок 2023/2024 г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2023/2024 г.

 График за провеждане на консултации  по учебни предмети в ЦОУД  за I срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на консултации по учебните предмети в ЦОУД за II срок на учебната 2023/2024

График за допълнителни консултации по учебни предмети, извън редовните учебни часове за II срок на учебната 2023/2024 г.