Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Идеята за проекта е по инициатива на колектива на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, подкрепен от родители и ученици, които ще участват в реализацията му

 

Специфична цел на проекта:

Проекта има за цел да използва естествения стремеж на децата към знания и да изгради у тях положително отношение към природата и всичко живо

Процесът на изграждане на екологично мислене и отношение е дълъг и сложен. Нашия стремеж е с този проект да поставим основите на екологично образование още в най-ранна детска възраст

Конкретни зели на проекта са:

  1. Основно почистване на двора на училището;
  2. Залесяване част от двора с дървета за естествена преграда към улицата;
  3. Поставяне на пейки и кошчета за отпадъци;
  4. Поставяне на масички за учене и тихи игри. Оборудване с малки черни дъски;
  5. Поставяне на компостер;
  6. Оформяне на цветна градина;

7. Ангажиране на персонала, учениците и родители за реализирането на проекта и недопускане на замърсяване