Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в приемната всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. в канцеларията

Адрес: Първо основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Раднево, ул. „Магда Петканова“ 25

e-mail: ou1rad@abv.bg

тел.: 0417/82006- ЗАС

тел.: 0417/82498- канцелария

Работно време: от понеделник до петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Почивни дни: Събота и неделя

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя