Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Новини и Събития

Информация до родителите на първокласниците за учебната 2021/2022 г.

писмо Във връзка с отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за първокласниците. Първо основно училище започна издаването на удостоверение, че детето е записано в първи клас. Удостоверението се прилага дирекция „Социално ...
Откриване на учебната 2016/2017 година - Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево

Откриване на учебната 2016/2017 година

Откриване на учебната 2016/2017 година
Патронен празник 2014 - Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево

Патронен празник 2014

Патронен празник на Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево