Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Новини и Събития

Разписание на учебните часовете- обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. I-VII клас

Разписание на учебните часовете- обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. I-VII клас

заповед № РД09-708/17.03.2021 г. на МОН

от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучение от разстояние в електронна среда

Заповед учебно време

Заповед учебно време

Информация във връзка с обявената извънредната епидемична обстановка в условията на COVID-19

Информация във връзка с обявената извънредната епидемична обстановка в условията на COVID-19

План за работа в условия на COVID-19

План за работа в условия на COVID-19

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Откриване на учебната 2016/2017 година - Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево

Откриване на учебната 2016/2017 година

Откриване на учебната 2016/2017 година
Патронен празник 2014 - Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево

Патронен празник 2014

Патронен празник на Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево
Ден на земята - Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево

Ден на земята

Отбелязахме Деня на Земята в Първо ОУ Св. Климент Охридски - Раднево