Facebook
Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево

Учителски екип

Педагогически персонал

Ирена Стоева- психолог

Даниела Георгиева- ресурсен учител

Тереза Стоянова- логопед

Мирослава Найденоваа- учител в подготвителна група

 

Начални учители:

Светла Николова  – кл. ръководител на I клас

 Радинела Койчева - кл. ръководител на II клас

 Мара Павлов- кл. ръководител на III клас

Стойка Стоянова- кл. ръководител на IV клас

 

Прогимназиален етап:

Донка Ганчева - кл. ръководител на VI клас и преподавател по:

Английски език

Мата Георгиева - кл. ръководител на VI клас и преподавател по:

1. История и цивилизации,

2. География и икономика,

3. Изобразително изкуство

Боряна Димитрова -  кл. ръководител на VII клас и преподавател по:

Физическо възпитание и спорт

Кремена Димитрова-  преподавател по Български език и литература

Нина Коева- учител в ЦДО- I-II клас

Минка Димова- учител в ЦДО- III-IV клас

Иван Митев- учител в ЦДО- VI-VII клас

 Радка Митева - преподавател по:

1. Човека и природата

2. Биология и здравно образование

3. Химия и опазване на околната среда

4. Физика и астрономия

Теменужка Сотирова- преподавател по:

1. Математика

2. Информационни технологии