Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Учителски екип

Педагогически персонал

Ирена Стоева- психолог

Тереза Стоянова- - ресурсен учител, логопед

 

Начални учители:

Стойка Стоянова  – кл. ръководител на I клас

 Светла Николоваа - кл. ръководител на II клас

 Радинела Койчева- кл. ръководител на III клас

Мара Павлова- кл. ръководител на IV клас

 

Прогимназиален етап:

Донка Ганчева - кл. ръководител на VI клас и преподавател по:

Английски език

Мата Георгиева - кл. ръководител на VII клас и преподавател по:

1. История и цивилизации,

2. География и икономика,

3. Изобразително изкуство

Боряна Димитрова -  кл. ръководител на V клас и преподавател по:

Физическо възпитание и спорт

Кремена Димитрова-  преподавател по Български език и литература

 Радка Митева - преподавател по:

1. Човека и природата

2. Биология и здравно образование

3. Химия и опазване на околната среда

4. Физика и астрономия

Иво Велчев- преподавател по:

1. Математика

2. Информационни технологии

 

Христина Георгиева- учител в ЦОУД- I-IV клас

Нина Коева- учител в ЦОУД-II- III-клас

Мина Михайлова- учител в ЦОУД- VI-VII клас