Първо ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в град Раднево
Основно меню

Информация за кампанията за Световния ден без тютюнопушене - 31 май:

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2024/event-toolkit

 

Публикации с данни за нивото на употребата на електронни цигари от млади хора на възраст 13-15 години:

https://www.who.int/publications/i/item9789240094642

 

Информация за организирания от СЗО Глобален медиен конкурс за кратки видео ленти:

https://www.who.int/news-rooms/articles-detail/social-reels-challenge-expose-tobacco-industry-

tactics-targeting-young-people

 

Информация за инициативата на СЗО на тема „Пристъпете и вземете позиция за

здравословното бъдеще":

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-dav/2024/event-toolkit